Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rapport från NATO-seminarium om icke dödliga vapen.

Rapport från NATO-seminarium om icke dödliga vapen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Curt, Wigbrant Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-03
Rapportnummer: (FOA-R--96-00314-3.1)
Nyckelord Non lethal weapons, NLW, NATO, DRG, icke-dödliga vapen, 513111, 800
Sammanfattning Den 19-20 september 1996 hölls för första gånen ett seminarium inom "37. Defence Research Group (DRG)" inom NATO och som behandlade icke-dödliga vapen. Av NATOs 16 nationer var 12 representerade. Spanien, Portugal, Island och Luxemburg deltog inte. Genom FMV initiativ var Sverige, som enda utomstående nation inbjuden att deltaga, reprsenterat av öing Curt Larsson och avd.dir. Bengt Wigbrant från FOA. Seminariet kom i hög grad att präglas av att det var första gången som så många NATO-medlemmar samlats under denna rubrik. De 31 föredragen utgjorde en expose över hur långt de enskilda länderna kommit inom området. Som framgår av rapporten, är ståndpunkterna högst skiftande, från yrvaket intresse till flera års gedigen erfarenhet av forskning, utveckling och även användning av icke dödliga vapen.
Abstract 19-20 September 1996 a seminar was for the first time held by 37th DRG concer- ning non-lethal weapons (NLW). 12 nations out of NATO´s 16 were represented. Spain, Portugal, Iceland and Luxemburg were not participating. Sweden was represented (thanks to an initiative from FMV) as the only non-member nation, by director of research Curt Larsson and senior research officer Bengt Wigbrant from Sweden´s Defence Research Establichment. The seinar was to a high deree characterized by the fact that it was the first time so many NATO-members hadgathered in this common interest. The 31 papers constituted an overview of how far single countries have rached in the area. As seen by the report the status is highly differing, from drowsily interest to many years of solid experience of ressearch and also use of NLW.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182