Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DSSS-LINK. Vågutbredningsmätningar Öland-Gotland. Mätresultat.

DSSS-LINK. Vågutbredningsmätningar Öland-Gotland. Mätresultat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asp Börje
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-20
Rapportnummer: (FOA-R--96-00315-3.5)
Nyckelord Vågutbredningsmätningar, radiovågsutbredning, troposfär, anomali, radiolänk, direktsekvens, bandspridningsteknik, wave propagation measurements, radio wave propagation, troposphere, radio link, anomalous wave propagation, direct sequence spread spectrum, 533517, 720
Sammanfattning Rapporten är en delrapport inom projektet DSSS-LINK. Projektet genomförs på uppdrag av FMV:TelekomS. Projektets mål är att med hjälp av mätningar verifiera att kommersiella direktsekvens bandspridnings radiolänksystem kan användas som reservenheter i försvarets telenät (FTN). Ett sådant system måste vara enkelt att konfigurera och installera samt ha tillräcklig kapacitet för de flesta förekommande uppgifter. Det provade systemet har en datahastighet på 2 Mbit/s vid 2.4-2.5 GHz med en maximal uteffekt av 1 W. Våhutbredningsmätningarna med denna länk startade i början av 1995 och avslutades i maj 1996. Mätningarna genomfördes på en länksträcka mellan Öland och Gotland och innefattade såväl prestandamätningar som signalnivå- och meteorologiska mätningar. Rapporten redovisar de mest centrala resultaten. Tillgängligheten på länken blev högre än förväntat. Länken uppvisade mycket goda synkroniseringsegenskaper vilket bidrog till den goda tillgängligheten. De uppmätta insignalnivåernas medianvärde stämde väl överens med det beräknade värdet. Som väntat konstaterades ett kraftigt årstidsberoende beträffande fädningsaktivitet och systemprestanda. Ur systemsynpunkt var perioden april till och med september besvärligast.
Abstract This is a report within the DSSS-LINK-project. The project is initiated and sponsored by FMV:TelekomS. The objective of the project is to evaluate the possibility to use direct sequ ence spread spectrum commercial radiolink systems as backup for the access radio s in the Swedish Defence Fixed Telecommunication Network (FTN). Such a system must be very simple to configure and install and it must have enough capacity for most common tasks. The tested system has a data rate of 2Mbit/s. It operates in the frequency band 2.4-2.5 GHz and has a maximum output of 1 W. Wave propagation measurements have been carried out on a path between Öland and Gotland. Measurements on the radio link system began in the early 1995 and finished in May 1996. The measurements included system performance, signal level and meteorological measurements at each site. This report deals with the most interesting parts of the obtained results. The overall link availability was higher than expected. The link has very good synchronisation characteristics which contribute to the high availability. The median value of the received signal levels agreed well with the calculated signal levels. As one would expect, a strong seasonal dependence was found in the fading activity and in the system performance. The period April to September was found to be the most troublesome for the radio link system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182