Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Advanced signal processing and smart sensors.

Advanced signal processing and smart sensors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-29
Rapportnummer: (FOA-R--96-00322-3.1)
Nyckelord Neuronnät, smarta sensorer, optisk informationsbehandling, neural networks, smart sensors, optical information processing, 533186, 330
Sammanfattning Smarta multispektrala fokalplansarrayer, avancerad signalbehandling, avancerad bakgrund/klotter/skenmålsundertryckning och sensorfusion betraktas som nyckelteknologier. Dessa teknologier är också funktionella teknologier, vilket betyder att de har en multiplikativ effekt på vapensystemens förmåga. I denna rapport diskuteras frågeställningar som väcktes på ett arbetsmöte som arrangerades i Linköping den 27 augusti 1996. Ämnen i anslutning till avancerad signalbehandling diskuterades. Speciellt fokuserades på neuronnät och dessas implementering på avbildande sensorchips. Ett nytt pulskopplat neuronnät (PCNN) uppmärksammades och möjliga hårdvarulösningar diskuterades.
Abstract Smart multispectral focalplane arrays, advanced signal processing, advanced background/clutter/decoy suppression and sensor fusion are regarded as key technologies. These technologies arae also enabling technologies, i.e. they have a multiplicative effect on weapon system performance. This report discusses issues raised at a workshop that was arranged in Linköping, August 27, 1996. Topics connected to advanced signal processing were discussed. Neural networks and its implementation on imaging sensor chips was specificially being addressed. A new Pulse Coupled Neural Network (PCNN) is brought to attention and possible hardware solutions are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182