Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning - Radiodatabas för OPAS-Amfibiebataljon.

Användarhandledning - Radiodatabas för OPAS-Amfibiebataljon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Höstbeck Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-21
Rapportnummer: (FOA-R--96-00324-1.1)
Nyckelord OPAS-Amfibiebataljon, radioavlyssning, Databas, Truppradio, Ra 180, DART, PC-DART, 11
Sammanfattning Denna rapport utgör användarhandledning för det databassystem som tagits fram under prövningen av Amfibiebataljon, OPAS-Amfbat. OPAS syftar till att pröva viktiga militära typförbands taktiska och operativa förmåga mot de krav som ställts på respektive förbandstyp. Inom ramen för OPAS-amfibiebataljon fanns ett behov av att systematiskt samla in radiotrafik på i första hand truppradiosystemen. Den insamlade informationen sammanställdes sedan i en databas. Databasen utvecklades av FOA i databashanteraren FileMaker Pro 3.0 i en blandad datormiljö. En del av utvecklingsarbetet skedde på Macintosh och en del på IBM-kompatibel PC under Windows NT 3.51. Databasen är en relationsdatabas med ett huvudregister och ett relaterat register. Den är utformad för att ta emot information som exporterats ut ur programmet PC-DART. Parallellt med denna användarhandledning ges också ut en teknisk dokumentation - Radiodatabas för OPAS-Amfibiebataljon (FOA-R--00325-1.1--SE). Erfarenheterna från utveckling och användning av systemet med radioavlyssning i sin helhet kommer att redovisas i en separat rapport.
Abstract This report is a Users manual for the database-system that was developed during the work with the project OPAS-Amfibiebataljon. OPAS aims to test the tactical and operational capabilities of important Swedish military units. During the test of the amphibious battaljon, OPAS-Amfbat, we found it necessary to listen to, and register, the messages sent over the radiosystem in the battalion, mainly by computerized transmissions, known as DART. The messages were the input into a database for further analysis. The database was developed by FOA with the use of database system FileMaker Pro 3.0. Part of the development was done on a Macintosh and part on an IBM-compatible MS Windows NT 3.51.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182