Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Möjligheten att använda Quasi-Peak-data vid kravsättning på oavsiktlig elektromagnetisk emission.

Möjligheten att använda Quasi-Peak-data vid kravsättning på oavsiktlig elektromagnetisk emission. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenumgaard Peter
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-20
Rapportnummer: (FOA-R--96-00327-3.5)
Nyckelord telekonflikt, störning, digitala radiosystem, elektromagentisk emission, samlokalisering, Quasi-peak, dual use, interoperability analysis, intersystem compatibility, radiated emission, electromagnetic interference, digital radio systems, colocated equipment, 537012, 720
Sammanfattning Ett radiosystem som placeras på en systemplattform tillsammans med andra elektriska utrustningar, kommer att utsättas för elektromagnetisk emission från dessa. Det är mycket viktigt att plattformens egenemission inte påverkar radioprestanda genom att exempelvis ta kapacitet från signalskyddet. En modell/metod för att kunna översätta emissionskrav på samlokaliserad utrustning till konsekvenser för ett radiosystem utvecklas på FOA som en delmodell i ett större FMV-projekt, vid namn EMEC (ElectroMagnetic Environment Classification), Denna delmodell är tänkt att användas av en systemkonstruktör i ett tidigt skede av konstruktionsarbetet, då krav på oavsiktlig emission skall ställas på samlokaliserad utrustning. En svårighet med en sådan modell är att oavsiktlig emission mäts med detektorer som skiljer sig från hur en typisk digital radiomottagare arbetar. I denna rapport studeras hur emissionsdata uppmätta mned Quasi-Peak-detektorn skall kunna användas vid kravsättning. Quasi-Pek-detektorn används bland annat vid emissionsmätning av civil informationsteknologiutrustning, som på sikt kan förväntas bli aktuell även i det militära försvaret genom s k "dual use". Quasi-Peak-detektorns egenskaper har utretts och ett komplett förslag på hur dess mätresultat skulle kunna användas i en modell för kravsättning ges. Slutsatsen är att Quasi-Peak-detektorn går att använda om data med en acceptabel noggrannhet kan omvandlas till RMS-värde.
Abstract If a radio system is colocated with other electronic equipment, the radio receiver will be exposed to undesired electromagnetic radiation. To guarantee proper conditions for communication, it is of great importance that the radiation from the system itself does not affect the performance of the radio receiver, e.g. by taking capacity from the electronic protection. A model(methodology to translate emission requirements on electronic equipment into consequences for a colocated radio system is under development at FOA, as a part of a larger FMV project, called EMEC (ElectroMagnetic Environment Classification). The model is intended for engineers in setting the emission requirements in early design phases. One difficulty is that unintentional electromagnetic emission is measured with detectors which differs from how a typical digital radio receiver works. In this report the possiblity to use emission results measured with a Quasi Peak detector is investigated. The Quasi Peak detector is for instance used in emission measurements on civilian information technology equipment, that can be expected to be used by the armed forces in the future (so called dual-use). The properties of the Quasi Peak detector have been investigated, and a proposal of how Quasi Peak results could be used in a model to set emission requirements is presented. The conclusion is that the Quasi Peak detector can be used as measured values can be transformed to RMS values with an acceptable degree of accuracy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182