Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosivämnesdriven högenergilaser

Explosivämnesdriven högenergilaser Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Magnus, Ekvall Katrin, Karlsson Svante, Pettersson Anna, Pettersson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-21
Rapportnummer: (FOA-R--96-00328-2.3)
Nyckelord Jodlaser, Explosivämnesdriven laser, Högenergilaser
Sammanfattning Rapporten ger en kortfattad bakgrund till och belysning av delar av den forskning som tidigare bedrivits internationellt inom området explosivämnesdrivna lasrar. Den belyser även hur FOA vill utnyttja tidigare erfarenheter, och egen kunskap, till att utveckla en egen explosivämnesdriven jodlaser. En atomär jodlaser som utnyttjar en sprängämnesinducerad stötvåg vid pumpningen uppnår utenergier av storleksordningen kJ, och med uteffekter mätbara i MW. Lasrar av denna typ bedöms vara mycket intressanta i vapenverkanssammanhang.
Abstract This report gives a short summary of some of the work done internationally on the pumping of lasers with explosives. The report also discusses how FOA should go forward to research this area, and to develop an explosive-pumped iodine laser. The atomic iodine laser, when pumped by a shockwave induced by explosives will give pulse energies in the order of kJ and pulse powers in the order of MW. This type of laser is considered very interesting as an anti sensor weapon.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182