Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerisk simulering av inneslutna explosioner.

Numerisk simulering av inneslutna explosioner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Håkan, Bryntse Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-11
Rapportnummer: (FOA-R--96-00329-311,6(2.6))
Nyckelord Betongbyggnader, Inneslutna explosioner, Kontaktverkande detonationer, Numerisk simulering, Vapenverkan
Sammanfattning Denna studie behandlar numerisk simulering av inneslutna och kontaktverkande explosioner. Tidigare försök vid FOA har använts som referens till beräkningarna. För närvarande saknas materialdata för att genomföra en bra simulering av kontaktverkan. Denna typ av belastningar ger dragbrott i materialet och vid de mycket snabba belastningar som erhålls krävs en högre spänning för att brott ska utbildas i materialet. För denna typ av problem kan det antas att brotthållfastheten blir minst två gånger högre än för en statiskt belastad konstruktion. Det finns dock ett flertal mer avancerade materialmodeller för betong som tar hänsyn till inverkan av töjningshastigheten, utnyttjande av någon av dessa kan förbättra möjligheterna att numeriskt simulera snabba belastningsförlopp. Det kan även vara nödvändigt att på längre sikt utveckla nya materialmodeller, men framförallt så behövs det bra provningsmetoder för att bestämma betongens beteende. För de inneslutna laddningarna har beräknade tryck och impulser visat relativt god överensstämmelse med uppmätta värden, med däremot har kraftiga lokala variationer förekommit. En av anledningarna till detta är att det är svårt att simulera en tredimensionell struktur med tvådimensionella numeriska program. Beaktas detta vid utformning av framtida experiment så ökar möjligheterna att utnyttja numeriska simuleringar i framtiden. För att praktiskt kunna utnyttja numerisk simulering är det nödvändigt att utnyttja tredimensionella datorprogram för att kunna simulera brottbildning i spröda material som betong, samt för att kunna studera utbredning av en luftstötvåg i mer komplicerade geometrier.
Abstract The study presented in this report deals with numerical simulation of confined explosions and detonating charges in contact with concrete. Earlier test results are used for comparison with calculated data. The knowledge of material behaviour is insufficient to make a reliable numerical model. For the modelling of contact detonation the tension failure is the critical parameter and the failure stress in tension depends on the strain rate. In accordance to this it is difficult to numerically simulate an event that includes this phenomena. However, an approach is to back-calculate the behaviour from experiments. The development of tension failure in a material is depending on the loading rate, it is even possible that the maximum tension stress can be higher than two times the maximum static tension stress. There are more advanced material models available, although they are not yet incorporated in commercial computer codes, the use of one of these strain rate dependent models may give a better result. However, a mayor concern is the insufficient experimental data for concrete subjected to high loading rates. In the future it is necessary both with more experimental data and development of new material models for numerical simulation. The confined explosions were simulated in two dimensions, according to this the aims of the modelling was to study phenomena rather than actually model the experiment. However, the agreement with the experiment was quite good, although there were local large discrepancies between the numerical simulation and experimental data. If the geometry for future experiments are chosen to be more simple, comparison with future numerical modelling can be more useful. For more advanced numerical modelling in the future, it is necessary to develop three dimensional numerical codes which can handle the cracking process in concrete together with the airblast propagation in complicated geometry.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182