Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bedömning av varningstexter på cigarettpaket

Bedömning av varningstexter på cigarettpaket Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Bäckström Claes, Berggrund Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-28
Rapportnummer: (FOA-R--96-00330-5.2)
Nyckelord Varningstexter, Kontrast, Läsbarhet, Typografi
Sammanfattning Socialstyrelsen har givit FOA i uppdrag att ta fram underlag för bedömning av varningstexter samt uppmätning av färger enligt internationellt standardiseringssystem. FOA rekommenderar ett bedömningsunderlag baserat på främst variablerna kontrast, läsbarhet, typografi och bokstavsstorlek. FOA har utifrån spektroradiometriska mätningar kvantitativt bestämt värden på kontrast och läsbarhet för ett antal varningstexter. FOAs slutsatser är att inte alla varningstexter uppfyller internationella rekommendationer avseende kontrast och läsbarhet. Vidare uppfyller inte alla varningstexter krav på god typografi och tillräcklig bokstavsstorlek.
Abstract The National Board of Helth and Welfare has entrusted FOA to give a basis for forming specifications to evaluate texts on packets of cigarettes and to measure them according to international standards for specification of colours. FOA recommends that the basis for forming a judgement should be based on the major variables contrast, legibility, typography, and character size.FOA has made spectroradiometric measurements and calculated quantitative values on contrast and legibility for a sample of warning texts. FOA concludes that not all warning texts meet international rekommendations on contrast and legibility. Also, not all of them meet requirements on good typography and character size.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182