Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomiberäkningar i perspektivplaneprocessen - erfarenheter från försvarsgrensledningarna.

Ekonomiberäkningar i perspektivplaneprocessen - erfarenheter från försvarsgrensledningarna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henningsson Jan, Wenemark Robert
Ort: Stockholm
Sidor: 68
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-17
Rapportnummer: (FOA-R--96-00336-1.1)
Nyckelord perspektivplanering, PerP-ekonomi, PerP
Sammanfattning Rapporten behandlar erfarenheter från det konkreta arbetet med kostnadsuppskattningar på försvarsgrensledningarna. Huvuddelen av texten handlar om arbetet inför FB 96, med en mindre komplettering om arbetet inför FB92. De slutsatser som redovisas i rapporten kan dock bedömas vara representativa för FOA erfarenheter av perspektivplanearbete ända från slutet av 1970-talet. Vidare redovisas de Excel-modeller som använts för kostnadsuppskattningar på armé- och marinledningarnas OA-grupper. Rapporten är ett led i erfarenhetsuppföljningen av arbetet inför FB 96 och syftar ytterst till att förbättra hanteringen av ekonomiska frågor i PerP. Genom att redan från början lägga dessa slutsatser till grund för arbetet med nästa perspektivplan bör kvaliteten på underlaget kunna höjas även med en mindre arbetsinsats samtidigt som övergången mellan olika planeringsfaser blir smidigare.
Abstract This document comprises experiences about economics in long term defence planning made by operational researchers working at the Swedish armed forces headquarters. The main part concerns studies before the Resolution on Defence-96 but also the Resolution on Defence-92 is included. The economical computer models used in studies within the army staff and the navy staff are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182