Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Branduppkomst genom flygbomber i beräkningsmodellen BINI-VEBE

Branduppkomst genom flygbomber i beräkningsmodellen BINI-VEBE Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Onnermark Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--96-00340-2.3(7.))
Nyckelord Branduppkomst, Byggnad, Flygbomb
Sammanfattning Till beräkningsmodellen VEBE (vapenverkan i bebyggelse) behövs data som ger sannolikheten P för branduppkomst vid vapenträff i en byggnad för olika byggnader (bostäder och arbetsplatser,...) och olika vapen (främst flygbomber av olika storlek). I denna rapport har sammanställts erfarenhetsdata från flygbombningar under andra världskriget samt i tabellform givits bedömningar av "bästa möjliga" värden på P för olika vapenstorlekar och byggnader.
Abstract In the computer model VEBE (weapon effects in urban areas) there is a need of data concerning initiation of fires. The investigation reported was a search for data in the open literature - especially from WW2 air bombing of residential and industrial targets. The result is tables of estimated probability values - related to various kinds of targets and weapons.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182