Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Regional grundvattenmodellering utifrån GIS-data.

Regional grundvattenmodellering utifrån GIS-data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Graffner Otto
Ort: Umeå
Sidor: 44
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-20
Rapportnummer: (FOA-R--96-00344-222,8.7)
Nyckelord Geografiska informationssystem, GIS, hydrogeologisk modellering, groundwater modelling, Geographical Information System
Sammanfattning Detta arbete består till en del av att specificera FOAs krav på resultat från en hydrogeologisk modell samt argumentera för, och införskaffa, ett modellpaket som uppfyller dessa krav. Som ett resultat av detta har FOA införskaffat GMS som ett för- och efterbehandlingsprogram till beräkningsrutiner som MODFLOW, MT3D, MODPATH och FEMWATER. GMS är lättanvänt, med goda möjligheter att konstruera modeller, samt att det kan presentera resultat från simuleringar på flertalet sätt. Vidare undersöks om modellering med införskaffad programvara, av ett geografiskt stort område utgående enbart från geografisk digital information, kan ge användbara resultat. För detta ändamål har ett 75 km2 stort område, beläget SV om Strängnäs tätort, modellerats. Inom området återfinns P10:s övningsfält. Modellen har konstruerats enbart med data från jordartkarta, höjddatabasen och hydrografi. Användbara resultat kan erhållas från beräknad flödesbild, vad gäller grundvattenflödets riktning, medan beräknade transporttider ej är tillförlitliga. En förorenings utbredning med tiden kan därför ännu enbart uppskattas till riktning och ej till utsträckning. Metoden är ej verifierad med fältstudier.
Abstract The first part of this paper is dedicated to specify the needs of a hydrogeologic modelling environment at the Defence Research Establishment in Sweden (FOA. A recommendation of a suitable software was made which was purchased after some consideration. The software, named Groundwater Modeling System (GMS), is developed on the initiative of the Department of Defence, USA. GMS is a pre- and postprocessor for MODFLOW, MODPATH, MT3D, FEMWATER and other groundwater and transport simulators.The environment of GMS is a simple, logical and powerful tool when constructing models and for the presentation of results including some geostatistics. The news step was to create a model of a geographically large area simply from digital geographic information, that to find out if usable information could be produced.A 75 km2 large area, south-west of Strängnäs, was modelled solely with information from the local soils map, ground elevation database and main hydrography. Calculated flow vectors can be used in risk assessment and water resource management. The direction of flow can be estimated from the model but the magnitude of flow is yet not faultless. This is due to a low degree of calibration of the model which would be very complicated and time consuming in such a large area. The method is not verified using field studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182