Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligence in Peace Support Operations. (A Joint Report by the Swedish and Norwegian Defence Research Establishments.)

Intelligence in Peace Support Operations. (A Joint Report by the Swedish and Norwegian Defence Research Establishments.) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Pär, Rekkedal Nils Marius, Strömmen Wegger
Ort: Stockholm
Sidor: 95
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-12-10
Rapportnummer: (FOA-R--96-00346-1.1-1.4)
Nyckelord underrättelsebehov, militär information, media och militär information, fredsbevarande operationer, FN, 11, 13
Sammanfattning Denna rapports huvudsakliga syfte är att understryka vikten av underrättelser (i rapporten ofta benämnt militär information) i internationella operationer. Detta har ibland ignorerats med risk för felaktiga beslut eller minskad säkerhet för truppen. Rapportens fokus är lagt på såväl behovet och hanterandet av underrättelser i fredsbevarande operationer som på politiska implikationer och begränsningar av sådan verksamhet. Rapporten diskuterar också medias roll, både som skapare av opinion och som underrättelsekälla. Slutligen diskuteras ett möjligt underrättelsesystem.
Abstract The main aim of this report is to underscore the importance of intelligence (in this report often referred to as military information) in international peacekeeping operations. This has earlier sometimes been ignored, leading to bad decisions or jeopardising the safety of the troops. The focus is put upon the need for, and the handling of, intelligence in peacekeeping operations as well as on political implications and limitations of such activities, The report also discusses the role of the media, both as a moulder of the public opinion and as a source of information. Finally a possible military information services system is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182