Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aerosolutspridning av biologiska stridsmedel.

Aerosolutspridning av biologiska stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundqvist Roger, Norqvist Anders, Thaning Lennart
Ort: Umeå
Sidor: 18
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-30
Rapportnummer: (FOA-R--96-00354-4.4)
Nyckelord B-stridsmedel, B-vapen, B-hot, aerosoler, biological weapons, BW threat, aerosol
Sammanfattning Biologiska stridsmedel har främst betraktats som ett strategiskt vapen, bland annat mot stora befolkningscentra. Detta är den hotbild som dominerat internationellt och som huvudsaklingen styrt stormakternas skyddsforskning. I Sverige har vi betraktat biologiska stridsmedel som ett vapen som kan användas mot oss i förbekämpningssyfte, vilket skulle kunna ge en angripare med begränsade konventionella styrkor militära fördelar under kriget. Hotet från biologiska stridsmedel mot Sverige har därför främst varit fokuserat på en förtäckt användning genom dricksvatten, även om punktvisa sabotage med mindre aerosolgeneratorer också diskuterats. De senaste årens avslöjanden om att f.d. Sovjetunionen hade ett omfattande B-vapenprogram liksom B-vapenutvecklingen i Irak, visar att biologiska stridsmedel har ett militärt intresse. Dessa länder har huvudsaklingen satsat på aerosolutspridning med olika vapensystem som robotar, flygbomber och utsprayningsanordningar. Dessa fakta ligger till grund för denna rapport där olika vapenbärare och deras eventuella användning för distribuering av biologiska stridsmedel diskuteras.
Abstract Biological weapons (BW) have mainly been considered as a strategic weapon. Internationally, this BW threat has dominated and the super powers have also used it to direct its defensive BW research. In Sweden, we have mainly discussed a potential dissemination of BW against us shortly before the start of a war as the most likely. An aggressor would then achieve military advantages when the armed attack is initiated. The BW threat against Sweden has mainly been focused on covert use, preferentially via the municipal water systems, although sabotage using aerosol generators also have been considered. The disclosure of offensive BW research and weapon programmes of former Soviet Union and Iraq indicates that BW is of interest for military use. These countries have mainly concentrated their efforts on aerosol dissemination by different weapon systems as missiles, bombs and vehicle-mounted aerosol generators. This report describes different weapon systems and how they can be used to disseminate BW.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182