Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SPH - en alternativ beräkningsmetod för hydrodynamiska problem.

SPH - en alternativ beräkningsmetod för hydrodynamiska problem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nordström Håkan
Ort: Umeå
Sidor: 50
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-02
Rapportnummer: (FOA-R--96-00355-861,4.1)
Nyckelord Hydrodynamik, SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, numeriska metoder, hydrodynamics, fluid mechanics, smooth particle hydrodynamics, numerical methods
Sammanfattning I denna rapport redovisas en utvärdering av "Smooth Particle Hydrodynamics" (SPH). En genomgång av metoden samt resultat av ett antal testkörningar presenteras. Resultaten har jämförts med, i befintliga fall, analytiska lösningar och beräkningar gjorda med en mer etablerad metod. Slutsatsen är att SPH är en pålitlig metod med potential att reproducera komplexa hydrodynamiska förlopp med god noggrannhet. Förslag till förbättringar av metoden presenteras också samt möjliga utvidgningar av den.
Abstract In this report an evaluation of Smooth Particle Hydrodynamics (SPH) is done. An investigation of the method and results from several calculations based on SPH are presented. In applicable cases, results have been compared with analytical solutions and calculations performed with a more established method. The conclusion is that SPH is a reliable method with potential to reproduce complex hydrodynamic phenomena to good accurracy. Several suggestions on how the method may be improved and extended are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182