Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MMIC phase and time shifters.

MMIC phase and time shifters. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ouacha Aziz, Carlegrim Börje, Hagelin Sven
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-26
Rapportnummer: (FOA-R--96-00367-3.2)
Nyckelord MMIC, phase shifter, switches, MESFET, all-pass network, fasändrare, omkopplare, allpassnät, 340, 547032, 543252
Sammanfattning Det finns idag ett växande intresse för att använda fasstyrda gruppanatenner för systemtillämpningar inom radar, kommunikation och telekrig. För att styra antennens strålningsegenskaper är en mikrovågsfasändrare vanligen den viktigaste komponenten. Olika metoder för att åstadkomma konstant fasändring resp. tidsfördröjning i MMIC-teknik sammanfattas i denna rapport. Analys, realisering och utvärdering av en tidsfördröjningskrets i MMIC-utförande baserad på ett "konstant-R"-nät redovisas. Med denna krets kan mycket låg dämpning erhållas, varför den utgör en god grund för fortsatt arbete.
Abstract There is a growing interest today for the use of phased array antennas in system applications such as radar, communication and electronic warfare. For the control of the radiation properties of an array, a microwave phase shifter is usually the key element. In this report different techniques for the design of MMIC phase shifters for constant phase shift and time delay applications are reviewed. The analysis, realisation and evaluation of a MMIC true time delay device based on the "constant-R"-network is described. This approach offers very low losses and the results obtained constitute a good basis for future work on the realisation of MMIC broadband time shifters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182