Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fotodiodmatris för tidsdiskret bestämning av atmosfärsturbulens.

Fotodiodmatris för tidsdiskret bestämning av atmosfärsturbulens. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mannerskog Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-17
Rapportnummer: (FOA-R--96-00369-3.1)
Nyckelord turbulence, photodiode matrice, turbulens, fotodiodmatris, 543201, 320, lasersignalspaning
Sammanfattning Denna rapport beskriver en fotodiodmatris, eller speckelmätare, som används för bestämning av atmosfärsturbulens, bl a i samband med laservarnarutvärdering. Rapporten är av teknisk karaktär och beskriver i huvudsak den elektroniska konstruktionen. Fotodiodmatrisen består av tio fotodioder och därtill hörande elektronik, allt inbyggt i en aluminiumlåda för att klara mer fältmässiga förhållanden. Efter det att ljuset detekterats av fotodioderna förstärks fotodiodströmmen och låses. En triggpuls sänds därefter till en mätdators A/D-kort så att seriell digitalisering av kanalerna kan ske. Fotodioderna har en känslighet på 0.1 W/m2 och, för att klara de intensitetsvariationer som turbulens ger upphov till, en dynamik på 103 gånger. Systemet triggas av laserpulser med pulslängd mellan 10 och 100ns och klarar en pulsrepetitionsfrekvens på 20Hz. Sporadiska, kortvariga oscillationer kan förekomma i nuvarande konstruktion. För att undvika dessa bör förstärkningskjedjan placeras på ett kretskort istället för som nu på tvåkort. Vidare beskrivs förbättringar avseende triggmöjligheter, samt hur systemets maximalt accepterade pulsrepetitionsfrekvens kan ökas.
Abstract This report describes a photodiode matrice that is used for determining the amount of atmospheric turbulence to be used in e.g. evalutation of laser warning systems. The report is of technical character and is mainly devoted to describing the electronic construction. The photodiode matrice consists of ten photodiodes complete with electronic circuits, this mounted in an aluminium box to withstand outdoor environments. After the incident light has been detected by the diodes, the photodiode current is amplified and locked by a sample and hold circuit. A trigger pulse is sent to the A/D-card of a data acquisition computer in order to commence a serial digitalizing of the ten channels. The photodiodes have a sensitivity of 0.1 W/m2 and, in order to handle the variations in irradiance due to turbulence, a dynamic range of 103. The system can be triggered by laser pulses with a duration between 10 and 100ns, and can handle a pulse repetition frequency of 20Hz. Short, spurious oscillations have been known to occur in the present system. To avoid this the amplifier chain should be placed on one circuit card instead of two as presently is the case. Improvements concerning the trigger possibilites and the maximum accepted pulse repetition frequency are described

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182