Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bildöverföring på kortvågskanal.

Bildöverföring på kortvågskanal. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fenander Eva
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-07
Rapportnummer: (FOA-R--96-00372-3.5)
Nyckelord datakompression, bildkodning, JPEG, error concealment, data compression, image coding, JPEG, error concealment, 72, E7007
Sammanfattning FOA vill demonstrera bildöverföring på en kortvågskanal. Kanalen är väldigt brusig, typisk bitfelssannolikhet är 10-20%. Radiosystemet som ska användas vid demonstrationen har en bittakt på 1000 bitar/sekund. Systemet har tillgång till en faltningskodare som kanalkodning. Problemet är att hitta en bildkodningsalgoritm som klarar av störningarna på kanalen, samt inte ger en lång överföringstid. Simuleringar med bilder representerade dels i råformat, dels komprimerade med UNIX-kommandot compress, fraktalkodning samt JPEG (Joint Photographic Experts Group) visar att kanalen är besvärlig. Bäst resultat får man när man använder JPEG i sekventiell mod med omstartsmarkörer mellan vartannat block, ReedSolomon-kodar hela JPEG-filen och använder sig av 1/3-takts faltningskod. Bilderna kan därefter efterbehandlas då uppenbart felaktiga block byts ut mot mer passande block. Det kallas på engelska error concealment.
Abstract The Swedish Defence Research Establishment intends to demonstrate transmission of images using an experimental HF High Frequency) radio system. The radio system that will be used has a bit rate of 1000 bit/s and a typical bit error rate of 10-20%. There is a possibility to use convolutional codes while transmitting. To obtain a reasonable transmission time the images must be compressed. The problem is to find a compression algorithm that is not too sensitive to transmission errors. We have simulated transmission of three images. The images have been represented in rawformat, compressed by the UNIX command compress, by fractal coding and by JPEG (Joint Photographic Experts Group). The best result is achieved when using JPEG in sequential mode, with restart markers every other block. The file has to be protected by a Reed Solomon code and by a convolutional code. We have also considered postprocessing the images for error concealment. The obviously incorrect blocks are changed to more appropriate ones.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182