Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Funktionsprov av andningsstyrd inhalationsutrustning.

Funktionsprov av andningsstyrd inhalationsutrustning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nordstrand Melker
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-26
Rapportnummer: (FOA-R--96-00377-864,4.6)
Nyckelord Andningsstyrd inhalationstutrustning, små försöksdjur, andningsfrekvens, respiration controlled inhalation equipment, small laboratory animal, respiration rate
Sammanfattning Vid FOA NBC-skydd finns en utrustning för andningsstyrd inhalation, där inhalationsförsök med små försöksdjur kan göras. I denna rapport beskrivs funktionskontrollen för att bestämma vid vilken högsta andningsfrekvens utrustningen fungerar.
Abstract At FOA, Division of NBC Defence there is an equipment for respiration controlled inhalation, where inhalation trials with small laboratory animals can be carried out. In this report the functional test in order to find out at which maximum respiration rate the equipment works well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182