Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulation software for hydroacoustical warfare - an extended version.

Simulation software for hydroacoustical warfare - an extended version. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Slunga Ragnar
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-17
Rapportnummer: (FOA-R--96-00379-2.2)
Nyckelord Hydroakustik, Undervatten, Motmedel, Strålgångsberäkning, Simulation, Modell, Reflektion, Målstyrka
Sammanfattning I en tidigare rapport presenterades en simuleringsmodell för hydroakustisk krigföring. Modellen var baserad på strålgångsmodellering av det akustiska vågfältet. I den första versionen beskrevs målen endast som punktspridare. I denna rapport presenteras en utvidgning av modellen till att inkludera reflexer från krökta ytor. De ytor som accepteras av modellen är sfärer, ellipsoider, koner och cylindrar. Konerna och cylindrarna kan ha cirkulär eller elliptisk bas. Delar av dessa kroppar kan också inkluderas i målbeskrivningen. De flesta av metoderna i denna rapport har tidigare föreslagits i litteraturen. Syftet med detta arbete är att skapa ett verktyg för simulering av hydroakustiska motmedelssituationer. Verktyget bör inkludera typiska hydroakustiska egenheter som flervägsutbredning och möjlighet att hantera olika ljudhastighetsprofiler. Hittills har modellen använts för studier av störare, eko-repeterare och fasfrontsdistorsion. I denna rapport ges exempel på reflexberäkningar för en konventionell ubåt. Det visas vilken dominant roll det vertikala tornet har för ubåtens målstyrka.
Abstract In a previous report a model for simulating hydroacoustical warfare was presented. The model is based on raytheoretical modelling of the hydroacoustic wavefield. In the forst version the targets were simply described as point scatterers. In this report the extension of the model to include waves reflected from curved surfaces is described. The types of surfaces are spheres, ellipsoids, cones, and cylinders. The cones and cylinders may have circular or elliptic bases. Parts of these volumes can also be used. Most of the methods that are used have been earlier proposed in the literature. The main idea behind this work is to have a general simulation model of the high frequency acoustic warfare including aspects which are typical for hydroacoustics. Such effects are especially the multipath propagation and the quite different wavefields for different seasons (different velocity profiles). So far the model has been used for studies of jammers, echo repeaters, and phase front distorsion. The reflections from a typical submarine are shown in an example. The example shows the dominance of the conventional vertical tower in the target strength of such a submarine.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182