Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av strontium-90 i vattenprover.

Analys av strontium-90 i vattenprover. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjärnhage Åsa
Ort: Umeå
Sidor: 15
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-26
Rapportnummer: (FOA-R--96-00380-861,4.3)
Nyckelord Cerenkov, strontium-90, yttrium-90, vattenprover, analysis, water samples
Sammanfattning Denna rapport består av två delar. Den första delen är en kort sammanfattning av bakgrunden till mätning av strontium-90 (Sr-90) och har en kort teoridel om den mätteknik som används i analysen. Metoden bygger på att yttrium-90 (Y-90), som är en dotternuklid till Sr-90, separeras från den övriga matrisen mha extraktion med bis-(2-etylhexyl)-vätefosfat (HDEHP). Cerenkov-strålningen från yttrium-90 (Y-90) detekteras sedan i en vätskescintillationsutrustning. Den andra delen av rapporten är en labhandledning för att mäta Sr-90 i vattenprover.
Abstract This report consists of two parts. The first part contains a brief summary of the reasons for measuring Sr-90 and an introduction to the measuring technique which is used in the analysis. The method is based on measurements of Y-90, which is a daughternuclide to Sr-90. Y-90 is separated from the sample matrix with bis-(2-ethylhexyl)-hydrogen phosphage (HDEHP) and the Cerenkov radiation from Y-90 is detected in a liquid scintillation equipment. The second part of the report describes an assay for measurements of Sr-90 in water samples.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182