Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En vätskescintillationsmetod för bestämning av alfa- och betaaktivitet i vattenprover : analysmetod för beredskapsändamål.

En vätskescintillationsmetod för bestämning av alfa- och betaaktivitet i vattenprover : analysmetod för beredskapsändamål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjärnhage Åsa
Ort: Umeå
Sidor: 14
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-18
Rapportnummer: (FOA-R--96-00381-4.3)
Nyckelord Beredskap, totalmätning, vattenprover, vätskescintillation, liquid scintillation, total activity, preparedness, water samples
Sammanfattning Denna rpport beskriver en beredskapsmetod för att mäta den totala aktiviteten av alfa- och betastrålande nuklider i vattenprover med vätskescintillation. Rapporten består av två delar. Den första delen innehåller en beskrivning av hur instrumentet har optimerats för denna mätmetod. Den andra delen innehåller en labhandledning för beredskapsmetoden.
Abstract The report describes a method for measuring the total activity of alfa and beta emitting radionuclides with liquid scintillation in case of a fresh fallout. The report consists of two parts. The first part describes the optimization of the method. The second part contains the protocol for the method for preparedness purposes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182