Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av flervägsutbredning på några signalformer för aktiv sonar: smalbandsfallet

Inverkan av flervägsutbredning på några signalformer för aktiv sonar: smalbandsfallet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-26
Rapportnummer: (FOA-R--96-00382-409,2.2)
Nyckelord Flervägsutbredning, Aktiv sonar, Signalformer, Avstånd-doppler, Avstånd, Hastighet
Sammanfattning Signalens utformning, eller modulation, i en aktiv sonar har stor betydelse vid beräkningen av målets avstånd och radiella hastighet. En signals prestanda i det här avseendet beskrivs bra med dess ambiguity- eller tvetydighetsfunktion. Denna visar vilken upplösning man kan få i avstånd och i radiell hastighet för ett mål. Ett moment i den här studien har varit att ta fram ett antal hjälpmedel, MATLAB-rutiner, för beräkning av autoambiguityfunktioner, dels en bredbandsversion, dels en smalbandsversion. En rutin för korsambiguityfunktionen för det smalbandiga fallet har också tagits fram. I arbetet har vidare ingått att studera hur avstånd-hastighetsupplösningen för olika signalformer påverkas av flervägsutbredning, i syfte att ta fram signaler som är robusta i detta avseende. En enkel modell för flervägsutbredning från yta och botten har använts för att studera de olika signalformernas känslighet för denna faktor. Liknande studier har gjorts tidigare för bl a signaler med linjär frekvensmodulation. De signalformer som studerats är PCW (pulsad sinussignal), LFM (linjär frekvensmodulation), HFM (hyperbolisk frekvensmodulation eller linjär periodmodulering), BFSK (binär frekvensskiftmodulation) och BPSK (binär fasskiftmodulation). Det smalbandiga fallet har studerats i den här rapporten.
Abstract The choice of signal or signal modulation in an active sonar is important when computing the target parameters range and radial velocity. The performance of a signal in this respect is well described by its ambiguity function. The ambiguity function represents the range-velocity attainable with a certain signal. Part of this study has been used to develop MATLAB code to compute the autoambiguity function for the wideband and the narrowband cases. A MATLAB routine for the crossambiguity function has also been developed under the narrowband approximation. Furthermore the influence of multipath on the range-velocity resolution for the various waveforms has been studied, in order to obtain waveforms robust in the presence of multipath. A simple model of multipath with linear propagation has been used. Studied waveforms are PCW (pulsed cosine), LFM (linear frequency modulation), HFM (hyperbolic frequency modulation or linear period modulation), BFSK (binary frequency shift keying) and BPSK (binary phase shift keying). Only the narrowband case is studied in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182