Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bestämning av magnetisk signatur för röntgenkälla.

Bestämning av magnetisk signatur för röntgenkälla. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sigray Peter, Lindqvist Peter, Andersson Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 6
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-19
Rapportnummer: (FOA-R--96-00384-2.4)
Nyckelord Magnetisk signatur, Magnetisering, Röntgenkälla
Sammanfattning Rapporten beskriver prov utförda för att bestämma den magnetiska signaturen för en röntgenkälla. Prov utfördes med källan avslagen, under uppvärmning och under drift. Det konstateras att källan har en stark magnetisk signatur som bör åtgärdas. De alternerande magnetiska fälten har en betydligt lägre styrka.
Abstract The measurements of the magnetic signature of an X-ray source are described herein. Tests were performed with the source switched off as well as during heating and emitting. Results show that the source has a strong magnetisation. The alternating fields are much lower in amplitude.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182