Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Submarine tracking by means of passive sonobuoys. 1. Design of a simulation model and system.

Submarine tracking by means of passive sonobuoys. 1. Design of a simulation model and system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wahlstedt Alexander, Fredriksson Jesper, Jöred Karsten, Svensson Per
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-02
Rapportnummer: (FOA-R--96-00386-505)
Nyckelord submarine detection, sonobuoys, hyperbolic fix method, sonar equation, data fusion, ubåtsdetektion, hydrofonbojar, hyperboliska positionsbestämningsmetoden, sonarekvationen, datafusion
Sammanfattning Denna rapport innehåller lösningsförslag till delar av problemet att simulera upptäckt och följning av en fientlig ubåt med hjälp av sonobojar i en grund skärgårdsmiljö. De metoder som används för att beräkna ubåtens position - hyperboliska positionsbestämningsmetoden och sonarekvationen - finns beskrivna i denna rapport, såväl som några alternativa metoder. Vidare innehåller rapporten en beskrivning av simuleringssystemets målsättning. Delar av simuleringsprogrammet. - i huvudsak baneditor, bojutläggning och positionsbestämning - har hittills implementerats i det objektorienterade språket Eiffel. Baneditorn PathEd används till att interaktivt definiera ubåtens bana. Bojutläggning och positionsbestämning görs i grafisk dialog med programmet SubTrack, version 1. Systemarkitekturen för PathEd och SubTrack version 1 finns beskriven i rapporten.
Abstract This report treats part of the problem of optimal placement of sonobuoys with the purpose of detecting and tracking hostile submarines in a shallow water, archipelagic scenario. The methods - the Hyperbolic Fix Method and the Sonar Equation - used to estimate the position of a submarine and its stochastic variance using (simulated) passive sonobuoys are described. Further, the report contains a description of the final goal of the simulation system. Finally, the function and architecture of the currently completed programs Path Editor and SubTrack, version 1, are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182