Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Study of laser induced damage in silicon microbolometer IR detectors.

Study of laser induced damage in silicon microbolometer IR detectors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liddiard Kevin, Steinvall Ove, Sjöqvist Lars, Pettersson Jan
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--97-00388-612)
Nyckelord laser damage, damage threshold, microbolometer, detector, laserskada, skadetröskel, mikrobolometer, detektor, 543110, 5331243, 320, 330
Sammanfattning Små linjära kiselbaserade mikrobolometerdetektorer tillverkade vid DSTO, Australien, har bestrålats med kontinuerlig (CW) och pulsad laser för att bestämma skadetrösklar för laserinducerade skador hos den här typen av IR-detektorer. Preliminära resultat har visat att detektorerna kan skadas vid en uppvärmning över 750 K. Experimenten har militär signifikans eftersom ett stort antal IR-system med den här typen av okyld detektorteknologi förväntas användas av militära organisationer i framtiden.
Abstract Small linear arrays of silicon microbolometer detectors manufactured at DSTO Salisbury, South Australia, were subjected to high power exposure from continuous wave (CW) and pulsed lasers to determine the laser induced damage thresholds for this type of infrared (IR) detector. Preliminary experiments have demonstrated that detectors could be damaged if heated above a temperature of about 750 K. The experiments have military significance because large number of IR systems using this type of uncooled detector array technology are expected to be employed by defence forces in the near future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182