Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Proceedings of a Conference in Stockholm, 3 June 1996. Priorities in Russian Foreign Policy: West, South or East?

Proceedings of a Conference in Stockholm, 3 June 1996. Priorities in Russian Foreign Policy: West, South or East? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oldberg Ingmar (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 140
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-04
Rapportnummer: (FOA-R--97-00391-180)
Nyckelord Ryssland, utrikespolitik, NATO, östutvidgning, OSS, Kaukasus, Centralasien, Kina, Eurasien, 13
Sammanfattning Syftet med denna konferensrapport är att ge en bakgrund till den aktuella frågan om Rysslands motstånd mot en östutvidgning av NATO och utröna vilka möjligheter Ryssland har att stärka OSS och söka nya allierade i söder och öster. Bidragen är skrivna av tio kända experter från olika institut och länder och ger tillsammans en infallsrik översikt. Redaktören visar i sin inledning att Ryssland genom historien utformat en speciell kultur med euroasiatiska drag men ändå huvudsakligen är orienterat mot Europa. Christoph Bluth pekar på både problemen och behovet att integrera Ryssland i Europa, och tilldelar EU en speciell roll, medan kommentatorn Iver B Neumann granskar Bluths dolda förutsättningar ur ett historiskt perspektiv. Dmitri Trenin (Moskva) diskuterar hur NATOs östutvidgning kan påverka Rysslands relationer med OSS-länderna och hur Ryssland skulle kunna möta utvidgningen på ett konstruktivt sätt. Lena Jonson påvisar i sin kommentar gapet mellan Rysslands ambitioner och dess förmåga att integrera OSS-staterna. Elisabeth Fuller belyser Rysslands ambitioner mot de kaukasiska staterna och de problem de möter, medan kommentatorn K-G Karlsson betonar den historiska splittringen i området. Mohiaddin Mesbahi understryker den grundläggande enigheten mellan västinriktade "demokrater" och nationalistiska "euroasiater" i Rysslands Centralasien-politik och analyserar de problem Ryssland möter i området. Kommentatorn Bo Pettersson tar upp bl a Uzbekistans roll och svårigheterna att förstå Tadzjikistan. Klaus Fritsche behandlar senare års närmande mellan Ryssland och Kina men påvisar också hindren mot att de bildar en antivästlig allians. Kommentatorn Peter de Souza varnar för generaliseringar och betonar komplikationerna i förhållandet Ryssland-Kina.
Abstract The purpose of this conference report is to give a background to the current question of Russia´s resistance to NATO´s eastern enlargement and to explore the credibility of Russian threats to strengthen the CIS and seek new allies in Asia. The contributions are written by ten well-known experts from different institutes and states, thus offering a broad overview. In his historical introduction the editor shows that Russia has developed a special culture with some Eurasian features but still is mainly oriented toward Europe. Christoph Bluth points out both the problems and the need of integrating Russia into Europe, and assigns a special role to the EU, while Iver B. Neumann in his comment analyses Bluth´s hidden assumptions from a historical perspective. Dmitri Trenin (Moscow) examines how the NATO expansion may influence Russian relations with CIS states and suggests how Russia could respond constructively. Lena Jonson draws attention to the gap between Russia´s ambitions and capacity to integrate the CIS states. Elisabeth Fuller sheds light on Russia´s ambitions regarding the Caucasian states and the problems that Russia is facing, whereas K.-G. Karlsson in his comment emphasizes the historical cleavages in the region. Mohiaddin Mesbahi underlines the basic consensus among West-oriented "democrats" and "Eurasianists" in Russia concerning Central Asia, and analyses the problems for Russia in the region. Bo Pettersson comments on the role of Uzbekistan and the thomy Tajikistan issue. Klaus Fritsche traces the Russian-Chinese rapprochement in recent years but also demonstates the obstacles to an anti-Western alliance. Peter de Souza warns against generalizations and stresses the complexity of the relationship.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182