Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1995/96 för FoT-område Modellering och Simulering.

Årsrapport 1995/96 för FoT-område Modellering och Simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfstedt Helge
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-14
Rapportnummer: (FOA-R--97-00393-202)
Nyckelord modeller, simulering, modellstrategi, Distribuerad Interaktiv Simulering, perspektivplanering, 8
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOA:s forskning inom Forsknings- och Teknologiområdet Modellering och Simulering. I rapporten redovisas översiktligt området omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Vidare redovisas att FOA har medverkat i framtagande av "Försvarsmaktens Strategi för Modellering och Simulering".FOA har också påbörjat arbete inom det nya området "Distribuerad Interaktiv Simulering" och trängt in i den omfattande information som finns inom detta område samt genomfört praktiska försök i form av sammankoppling av två modeller enligt den amerikanska DIS-standarden. Inledande strukturering och beskrivning av studiemodeller vid försvarsmakten och FOA har genomförts främst för att utröna samverkan mellan modeller och möjligheter till återanvändning av modellmoduler samt vidare utveckling mot distribuerad simulering. Ny programmeringsteknik har prövats.
Abstract The report is a summing up of the research of The Defence Research Establishment in Modelling and Simulation. In the report you will find a summing up of the aim and direction of the research area and also the national and international development. FOA has participated in writing "Policy for Modelling and Simulation for the military defence. FOA has also started work in "Distributed Interactive Simulation" beginning with taking part of the vast theories in that field and conducted an experiment with connecting two models according the American DIS-protocol. Introductory building of a structure and description of study models at the military defence and at FOA has been conducted, primarily to investigate connections between models and possibilities of reuse of models and further development toward distributed simulation. New techniques of programming has been tested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182