Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1995/96 för FoT-området Samband och telekommunikation.

Årsrapport 1995/96 för FoT-området Samband och telekommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wahlberg Bo Tarras
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-14
Rapportnummer: (FOA-R--97-00394-504)
Nyckelord radiokommunikation, datakommunikation, samband, vågutbredning, paketradio, antenner, smygradio, datakompression, kanalmodeller, telekonfliktanalys, satellitkommunikation, 8
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOAs forskning inom Forskning och Teknologiutvecklingsområdet Samband och Telekommunikation under 1995/96. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning, den nationella och internationella utvecklingen samt genomförd verksamhet och erhållna resultat. Forskningsområdet omfattar tillämpad forskning för försvarets behov inom områdena tyst och säkert samband, robusta telekommunikationsnät, radiovågors utbredning och telekonfliktanalys. Verksamheten inriktas mot att komplettera den civila forskningen inom området mot försvarsspecifika behov. Särskilt prioriterad har forskningen varit kring smygradioteknik och robusta informationssystem. Även vågutbredningsforskning, värdering av möjligheter och begränsningar i ny teknik, samt telekonfliktanalyser har bedrivits inom området.
Abstract This report summarizes the result from the fiscal year 1995/96 within the FOA research area of Communication Systems. The research area consists of applied research in the field of robust and secure communication including wave propagation, for the need of the Armed Forces. In the report you will find a summing up of the results, the aim and directions of the research area, but also the national and international development in the field of communication technique. The research is primarily focused on military applications by using the results from the civilian sector. Some of the results of the research are - new techniques for robust communication - new models for wave-propagation - new technique for data compression.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182