Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A pilot study on the distribution of 137Cs between vegetation and soil in an industrial pollution gradient at the Kola Peninsula.

A pilot study on the distribution of 137Cs between vegetation and soil in an industrial pollution gradient at the Kola Peninsula. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nylen Torbjörn, Bergman Inger, Bergman Ronny, Nikonov Vyacheslav
Ort: Umeå
Sidor: 10
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00402-861)
Nyckelord Kemiska föroreningar, vegetation, jord, chemical pollutions, vegetation, soil
Sammanfattning Innehållet av radiocesium i dvärgbuskar, mossor/lavar, organisk och oorganisk jord har undersökts i en föroreningsgradient från smältverket i Monchjegorsk på Kolahalvön. Aktivitetskoncentrationen av 137Cs i vegetation var, som väntat, högre i mossor och lavar än i dvärgbuskar. Kvoten mellan aktivitetskoncentrationen i dvärgbuskar och jord var tio gånger högre i kontrollområdet (ca 100 km från Monchegorsk) än i de kemiskt förorenade områdena (7 till 31 km).
Abstract The acitivity concentration of radiocaesium in dwarf shrubs, mosses, organic and inorganic soil was studied in an industrial pollution gradient from the Monchegorsk smelter at the Kola Peninsula. As expected the highest values for vegetation was found in mosses/lichens followed by dwarf shrubs. The transfer factor between organic soil and vascular vegetation was ten times higher in the control area (100 km from the smelter) than in the affected areas (7 to 31 km from the smelter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182