Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av riktantenn 2090.

Modellering av riktantenn 2090. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Martin Torleif
Ort: Linköping
Sidor: 56
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-08
Rapportnummer: (FOA-R--97-00404-504)
Nyckelord antenna, radio communication, beamforming, riktverkan, radiokommunikation, antenn, E3643, 340
Sammanfattning Störskydd och röjningsskydd blir allt viktigare för kommunikationssystem inom försvaret. En antenn med riktverkan avsedd för frekvensområdet 20 MHz - 90 MHz möjliggör kommunikation med förbättrat störskydd än om en konventionellt rundstrålande antenn används. Denna rapport behandlar numeriska beräkningar av en prototyp till en antenn av långtrådsmodell, kallad Riktantenn 2090. FFV Aerotech i Arboga har utfört antennvinstmätningar för Riktantenn 3090. Med hjälp av resultaten från dessa mätningar har en simuleringsmodell byggts upp för momentmetodprogrammet NEC-3 (Numerical Electromagnetic Code, version 3). I denna rapport presenteras hur denna modell tagits fram och jämförelser mellan mätresultat och beräkningsresultat presenteras. Med denna modell som grund kan antennkonstruktionen optimeras för att erhålla bästa möjliga störskydd och räckvidd. Antennen kan monteras som en rak långtrådsantenn ("Beverage"-antenn) eller som ett "inverterat V".
Abstract Protection against interception and interference is important for modern communication systems in military applications. An antenna with high directivity in the frequency range 20 MHz - 90 MHz enables radio communication with lower probability of interception than a conventional omnidirectional antenna. This report treats numerical simulations of a longwire (Beverage-) antenna prototype, called "Riktantenn 2090". FFV Aerotech in Arboga, Sweden, has performed gain measurements of the antenna. Utilizing the results from these measurements, a simulation model has been made for the method of moments program NEC-3 (Numerical electromagnetic Code, version 3). This report describes how this model has been constructed and comparisons between measured and simulated antenna gain is presented. On the basis of this model, the antenna construction can be optimized with respect to interference suppression and range. The antenna can be mounted as a longwire (Beverage-atenna) or as an "inverted V".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182