Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rex. Ett expertsystemskal för realtidstillämpningar. Användarmanual

Rex. Ett expertsystemskal för realtidstillämpningar. Användarmanual Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 112
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-07
Rapportnummer: (FOA-R--97-00406-313)
Nyckelord Expertsystem, Regelbaserad kunskap, Procedurell kunskap, Inferensmaskin, Förklaringssystem, Realtidssystem, Parallella processer, Blackboard, Tidsresonemang
Sammanfattning Rex, Realtids expertsystem, är ett regelbaserat expertsystemskal för realtidstillämpningar på PC-baserade system, med möjlighet att exekvera ett flertal parallella regelbaser på samma processor. Andra typer av processer kan också länkas tillsammans med Rex och utbyta data med regelbaserna. Programpaketet är utvecklat i Borland Pascal 7.0. Rapporten är en användarmanual för kunskapsingenjören, det vill säga utvecklaren av ett expertsystem.
Abstract Rex is an expert system shell for real time applications on PC-systems, with the option to execute multiple knowledge bases in parallel on one processor. It is also possible to link your own software to Rex, and exchange data with the knowledge bases. This report is a user´s manual for the knowledge engineer, the expert system designer.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182