Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Garp. Ett generellt styr- och reglerprogram för PC-baserade system. Användarmanual

Garp. Ett generellt styr- och reglerprogram för PC-baserade system. Användarmanual Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 179
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-07
Rapportnummer: (FOA-R--97-00407-313)
Nyckelord Styrsystem, Processövervakning, Användargränssnitt, Regulatorer, Sekvensstyrning, Trendvärden
Sammanfattning Garp, Generellt Automatgenererat Reglerprogram, är ett styr- och reglerprogram anpassat för PC-baserade system. Reglerprogrammet, med tillhörande genereringsprogram Gengarp, är utvecklat i Borland Pascal 7.0. I en överskådlig grafisk miljö bygger systemutvecklaren upp ett styrsystem för en specifik uppgift. Rapporten innehåller en kort beskrivning av programstrukturen. Större delen utgör dock användarmanual för utvecklaren av ett styr- och reglersystem.
Abstract Garp is a generalized control program for PC-systems. The software, including the application building toolkit Gengarp, is developed in Borland Pascal 7.0. The system developer uses a graphical environment to build the control system for a specific task. This report includes a short description of the software structure, but is mainly a user´s manual for the control designer.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182