Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Baltic Watch - ett vakande öga på Östersjön. Förstudie.

Baltic Watch - ett vakande öga på Östersjön. Förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenström Maria, Ödlund Ann
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-13
Rapportnummer: (FOA-R--97-00409-170)
Nyckelord Östersjön, fartygstrafik, miljö, väder, kommunikation, information, myndigheter, teknisk utveckling, övervakning, 16
Sammanfattning Mängder av fartyg och båtar rör sig på Östersjön varje dygn. Östersjöns känsliga miljö får ta emot utsläpp av miljögifter och gödningsämnen. Med dagens tekniska system är det omöjligt att följa fartygstrafiken och miljötillståndet över hela ytan. Smuggeltrafik och oljeutsläpp kan i många fall ske obemärkt. Det finns också brister i kommunikationen ute på Östersjön. Vid Estoniakatastrofen kunde inte fartygen, helikoptrarna och sjöräddningscentralerna i land kommunicera sinsemellan. Syftet med Baltic Watch är att fylla igen de luckor som finns idag i informations- och kommunikationssystemen. Baltic Watch skall utgå från de behov som ansvariga myndigheter i Östersjöländerna har och utvecklas av länderna gemensamt.Försvarsministern gav i april 1996 FOA i uppdrag att utveckla ett förslag till yttäckande kontinuerlig övervakning av Östersjön. FOA redovisade en förstudie mycket kortfattat vid Rådets för räddningstjänst möte den 18 oktober 1996. Den här rapporten beskriver läget i januari 1997. FOA har kartlagt vilka system svenska myndigheter använder och planerar att införa för att lösa sina uppgifter på Östersjön, hur svenska myndigheter samarbetar med varandra och med sina kollegor runt Östersjön samt vilka behov ett Baltic Watch skulle kunna fylla för svenska myndigheter. Förstudien visar att ett rätt utformat Baltic Watch är av intresse för svenska myndigheter. Baltic Watch bör utvecklas i två steg: Baltic Watch 1 som bygger på teknik och system som finns idag och Baltic Watch 2 som bygger på ny teknik. Svensk försvarsindustri och Näringsdepartementet har ett uttalat intresse av att bidra till den tekniska utvecklingen.
Abstract A lot of ships and boats moves in the Baltic Sea. The Baltic Sea´s sensitive eco system acts as recipient for ecotoxic and eutrophiating substances. Today it is impossible to survey vessel movements and the environmental condition over the whole surface. The communication on the Baltic Sea is not sufficient. After the Estonia catastrophe ships, helicopters and marine rescue stations involved in the rescue action were not able to communicate with each other. Baltic Watch aims at filling the gaps in today´s information and communication systems on the Baltic Sea. Baltic Watch is aiming to fulfill of the national authorities´ urgent needs in the Baltic region. FOA has made a pilot study to map the present situation from a Swedish point of view; the information and communication systems used by Swedish authorities, national and international cooperation on the Baltic Sea and potential needs that Baltic Watch could fulfill. One conclusion is that Baltic Watch should be developed in two steps: Baltic Watch 1 built on existing technology and cooperation. Baltic Watch 2 built on new technology and systems developed by the Baltic nations in cooperation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182