Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pulsaggregat modell TZN. Kort beskrivning av aggregatet, handhavande, diagnostik sam,t genomförda mätningar av magnetfält.

Pulsaggregat modell TZN. Kort beskrivning av aggregatet, handhavande, diagnostik sam,t genomförda mätningar av magnetfält. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Skoglund Melker, Hultman Tord, Carlson Magnus U
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-28
Rapportnummer: (FOA-R--97-00410-310)
Nyckelord Pulsaggregat, Handhavande- och säkerhetsföreskrifter, Spänningsmätning, Pearsonspole och magnetfältsmätning
Sammanfattning I slutet av sommaren 1996 levererades ett pulsaggregat från TZN till FOA/Grindsjön. Pulsaggregatet som har en elektrisk lagringskapacitet på drygt 300 kJ skall användas inom projektet utskjutningstekniker/innerballistik för att studera växelverkan mellan elektrisk energi och kemisk frigjord energi vid kruts förbränning. I samband med att pulsaggregatet levererades och den omedelbara tiden därefter utfördes ett antal tester och försök för att verifiera aggregatets prestanda och för att trimma in den diagnostik som införskaffats inom ramen för uppbyggnaden av ett ETK-lab. En annan uppgift under dessa tester och försök var att mäta och uppskatta de magnetfält som genereras vid en typisk urladdning. Resultaten av mätningarna som gjorts visar att pulsaggregatet fungerar enligt specifikationen, och mätningarna med den diagnostik som införskaffats stämmer väl överens med de simulerade kurvorna som erhålls från vår modell. Magnetfälten som genereras vid en urladdning genom en dummy-last stämmer även de bra överens med resultaten från våra enkla teoretiska modeller. I rapporten finns även inkluderat handhavande- och säkerhetsföreskrifter för pulsaggregatet.
Abstract In late August 1996 a pulsed power supply was delivered to FOA/Grindsjön from TZN in Germany. The pulsed power supply has the capacity to store up to 300 kJ of electrical energy and will be used in the project Launch and Internal Ballistics to study the interaction between electrical energy and the combustion process of a propellant. In connection with the delivery of the pulsed power supply a serie of tests were performed in order to verify the specification of the supply and to test and control our diagnostics. Another important task performed during the tests were to estimate the magnetic fields generated during a discharge through a dummy-load and to compare the level of these fields with the calculated levels. The results from these tests show that the pulsed power supply fulfills the requirements stated in the specification and that the measured curves agree very well with the simulated ones. Also the levels of the generated magnetic fields are in close agreement with the theoretically predicted. The report also contains an operation and safety manual for the pulsed power supply.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182