Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ambient noise measurements at Skallen.

Ambient noise measurements at Skallen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Moren Per, Parastates Elias, Sundin Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-28
Rapportnummer: (FOA-R--97-00412-409)
Nyckelord Bakgrundsbrus, Brusnivåer, Bullermätstation, Hydrofonantenn, Riktningsberoende
Sammanfattning FMV planerar att uppgradera mätstationen vid ön Skallen. Vi har därför utfört en studie av bakgrundsbruset med syfte att ge kompletterande underlag till specifikationen på ett nytt hydrofonsystem. En mätning av sjöbruset gjordes vid ön under november 1996. Vi har spelat in omgivningsbrus och studerat spektrala nivåer upp till 4 kHz samt riktningsberoende för frekvenser upp till 1 kHz. Vid alla mätningar var våghöjden inom sjötillstånd 3 samt vinden motsvarande sjötillstånd 1-3. Resultatet av analysen visar att bakgrundsbruset vid Skallen inte markant avviker från de standardkurvor som finns tillgängliga i litteraturen. Bruset är till viss del riktningsberoende, men ingen tydlig punktkälla kunde identifieras.
Abstract FMV is planning to update the submarine radiated noise range at the island Skallen. This study of the ambient noise was performed to provide complementary material for the specification of a new range system. A hydroacoustical experiment was carried out outside the island in November 1996. We have recorded the ambient noise and analysed power spectral levels for frequencies up to 4 kHz and angular distribution for frequencies up to 1 kHz. During the measurement the wave height fluctuations were within sea state 3 and the winds according to sea state 1-3. The results show that the ambient noise at Skallen does not significantly differ from the standard curves reported in the litterature. Some anisotropy was found in the angular distribution, but we could not identify any particular sources of noise.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182