Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Autenticering av mobila noder i paketradionät.

Autenticering av mobila noder i paketradionät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Alf
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-21
Rapportnummer: (FOA-R--97-00415-503)
Nyckelord packet radio, authentication, Diffie-Hellman, mobile networks, paketradio, autenticering, movila nät, Diffie-Hellman
Sammanfattning I ett paketradionät slussas datapaket från den ursprunglige avsändaren till den slutlige mottagaren via ett antal mellanliggande noder i nätet. Genom att transmissionen sker trådlöst smat genom att radionoderna är mobila blir nätets struktur dynamisk, noderna i nätet får fortlöpande andra grannar. Det är därför viktigt att man har metoder med vars hjälp man kan verifiera att en radionod i nätet verkligen är den som den uppger sig för att vara. Föreliggande rapport är en genomgång av metoder för autenticering, äkthetsbekrftelse, och ett förslag till hur den skulle kunna lösas i ett paketradionät. Förslaget tar hänsyn till de speciella krav som ställs av att data överförs via radio, samt att alla noder bör vara likvärdiga för att minska sårbarheten. I rapporten beskrivs några befintliga nät med mobila noder samt metoder för autenticering av digitala data. Det senare sker via kryptograiska metoder. Den metod, efter Diffie-Hellman, som föreslås baseras på att varje par av noder vid behov kan konstruera en hemlighet, en nyckel, som är unik för part ifråga. Nyckeln används för att autenticera varje paket som överförs mellan två intilliggande noder i nätet. I rapporten diskuteras hur nycklar genereras och hur nödvändiga data fördelas i nätet.
Abstract In a packet radio network data packets from the original sender to the end receiver will be forwarded via intermediate nodes in the network. Since the transmission media is wireless and since the nodes are mobile the network will have a dynamic structure. The nodes in the network will continuously have new neighbours. It is therefore important to have methods to verify that a node really is the one it claims to be. This report is a survey of methods for authentication and proposes a method to use in a packet radio network. The proposed method considers particular demands due to the radio transmission and due to all nodes being equal in order to reduce vulnerability. existing networks with mobile nodes are described. Some ways to authenticate digital data are described. They are using cryptographic methods. The proposed method, after Diffie-Hellman, allows each pair of nodes to build a shared and unique secret, a key, when they need one. The key is used to authenticate each packet that is transmitted between the two nodes. The report discussed how keys are generated and how data needed are allocated in the network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182