Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Armsmärtor i samband med hög G-belastning vid flygning eller centrifugprov: enkätstudie.

Armsmärtor i samband med hög G-belastning vid flygning eller centrifugprov: enkätstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linde Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00422-720)
Nyckelord G-belastning, armsmärtor, flygning, centrifugprov
Sammanfattning Syftet var att kartlägga förekomsten av armsmärtor i samband med flygning under hög G-belastning och att jämföra förekomsten av armsmärtor med armsmärtor vid centrifugprov. Enkätstudiemetodik användes. Respondenterna var samtliga 35 deltagare i centrifugprov vid Brooks Air Force Base under perioden 1990-1995. Trettiofyra respondenter har inlämnat svar på delar av eller hela enkäten. Arton av 34 respondenter uppger sig ha upplevt armsmärta under flygning, varav 14 vid mer än tre tillfällen. Data ger vid handen att G-belastningen, vid vilken armsmärtor under flygning uppstått, varit lägre än vid centrifugprov där armsmärtor rapporterats. Oftast uppgivna flygplanstyp, i vilken armsmärtor uppstått, är 39 Gripen. Några direkta slutsatser om detta faktum är svåra att dra utifrån föreliggande studie. Den allmänna slutsats som kan dras, är att armsmärta i samband med flygning under hög G-belastning är ett förekommande fenomen som måste beaktas.
Abstract The purpose of the present study was to survey the occurrence of armpain in connection with high G-exposures during flight or centrifuge tests among Swedish fighter or test pilots.A questionnaire was sent to a group of 35 Swedish pilots, who had participated in centrifuge tests between 1990 and 1995 at Brooks Air Force Base. Thirty-four of the participants responded to the questionnaire with varying completeness. Eighteen respondents declared that they had experienced armpain during flight at one occasion or more.Fourteen claimed that it had happened more than three times. The average stated G-stress for reported flight-related armpain was lower than the average G-stress-flight reported for centrifuge-related armpain.The most frequently mentioned plane type in connection with armpain was Gripen. However, it is hard to draw any conclusion of this fact from the present study. The general conclusion of the present study is that armpain during fight flight might be a considerable problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182