Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AFE 1.1 - Ett generellt grafiskt användargränssnitt för simuleringsmodeller.

AFE 1.1 - Ett generellt grafiskt användargränssnitt för simuleringsmodeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eckerland Johnny
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-22
Rapportnummer: (FOA-R--97-00424-616)
Sammanfattning AFE 1.1 är en programvara implementerad i C++ som förenklar användningen av simuleringsmodeller utvecklade i simuleringsprogramspråket ACSL. Med AFE 1.1 kan en simulering enkelt startas och kontrolleras. Startparameterar till modellen anges genom en generisk användardialog. Utdata från en simulering kan visas antingen som diaram eller som animeringar. Sparae data från en simulering kan sparas på fil och spelas upp i eferhand. Gränssnittet till en specifik modell specificeras i en textfil som programmet läser vid uppstart. Denna första version skall ses som ett försök till användaranpssning av projektets simuleringsmodeller. Med ledning av de erfarenheter som erhålls vid nvändning och diskussion med aktuella kundgrupper kommer nya och mer utvecklade versioner at tas fram under kommande år.
Abstract AFE 1.1 is a software program implemented in C++. It simplifies the use of simulation models implemented in the simulation language AACSL. A simulation can easily be started and controlled with AFE 1.1. Initial parameters to the model are supplied through a generic user dialogue. Output from a simulation can be displayed either as graphs or animations. Data collected during a simulation can be saved to a file, and later used to replay the simulation. The interface to a particular model is declared in a separate text file, which the program reads when it starts. Theis first version is to be considered as a first attempt of user adaptation f the simulation models in the project. The experience gained in use of the program and in discussion with current customer groups will guide the future development in the upcoming years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182