Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Direction finding for the SESAM-system. (DMT. Digital electronic support systems.)

Direction finding for the SESAM-system. (DMT. Digital electronic support systems.) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nagy Peter
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-07
Rapportnummer: (FOA-R--97-00428-616)
Nyckelord adcock, azimuth angle, elevation angle, squaring receivers, detection of SS-DS signals, azimutvinkel, elevationsvinkel, kvadrerande mottagare, detektion av direktsekvensspridda signaler, E7018, 75
Sammanfattning Syftet med denna rapport är trefaldigt. Först studeras ett åtta-elements adcocksystem och uttryck för azimut- och elevationsvinklar härleds. Sedan studeras kvadrerande mottagare med adcockantenn och uttryck för azimut- och elevationsvinklar härleds. Tekniken med kvadrerande mottagare används för att pejla direktsekvensspridda signaler av BPSK-typ. Slutligen så studeras ett tre-element antennsystem och uttryck för azimut- och elevationsvinklar härleds. Rapporten behandlar främst teoretiska härledningar av pejlalgoritmer och fokuserar sig inte på praktiska pejlproblem. Sådana detaljer kommer att beskrivas i andra rapporter. För att kunna verifiera och testa de framtagna pejlalgoritmerna utvecklades en MATLAB-baserad antennsimulator. Nyckelelementet i denna simulator är "fractional delay" FIR-filter som kan noggrant fördröja radiosignaler ett godtyckligt tidsintervall, och inte bara ett helt antal sampel.
Abstract The purpose with this report is threefold. Firstly, an eight-element Adcock antenna system is studied and expressions for azimuth and elevation angle estimates are derived. Secondly, the squaring receiver principle is studied together with the Adcock antenna and an expression for the azimuth angle estimate is derived. This setup is used for direction finding of SS-DS (Spread Spectrum -- Direct Sequence) signals with BPSK (Binary Phase Shift Keying) signaling. Thirdly, a three-element antenna system is also studied and expressions for the azimuth and elevation angle estimates are derived. In this report we will concentrate on the theoretical derivation of the direction finding algorithms and not focus on practical direction finding problems. Such material will be reported elsewhere. To be able to verify and test the derived direction finding (DF) algorithms MATLAB based antenna simulators were developed. The key component in these simulators is a fractional delay FIR filter that accurately delays radio signals an arbitrary delay time, and not only an integer number of samples.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182