Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Administrativ Utveckling - ett kvalitetsprogram.

Administrativ Utveckling - ett kvalitetsprogram. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Janerik, Franzen Margareta
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-19
Rapportnummer: (FOA-R--97-00437-201)
Nyckelord Administrativ utveckling, Administrativa processer, Administrativa system, Informationssystem, Informationsteknik, IT-strategi, Processtyrning, Systemförvaltning, 8
Sammanfattning I rapporten redovisas resultaten och erfarenheterna från ett administrativt utvecklingsprojekt inom FOA som ett led i en effektiviseringsprocess. Visionen var att göra FOAs informations- och ledningssystem användarvänliga och arbetsbesparande samt att möjliggöra förbättrad planering, styrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Målet var att den anställde själv ska kunna sköta sin personliga administration och att all projektadministration ska kunna ske via persondator. Projektets huvuduppgifter var att ta fram en IT-strategi, anskaffa nya personal- och ekonomisystem, förenkla administrativa rutiner och eventuellt anskaffa nya informationssystem. Arbetet inriktades efter två huvudlinjer, där den ena var att gå igenom de interna administrativa processerna och försöka förkorta handläggningstiderna. Den andra delen av arbetet bestod i att med modern informationsteknik modernisera och ensa informationssystemen, ändra arbetssätt och förbättra åtkomsten till systemen och till för arbetet nödvändig information. Bland de viktigare resultaten kan nämnas de olika policydokument inom IT-området med tillhörande handlingsplaner, rekommendationer och handlingsregler som tagits fram, den systemförvaltningsorganisation som införts, de nya informationssystem som utvecklats samt den påbörjade effektiviseringen av de administrativa processerna.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182