Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att bemöta precisionsvapen.

Att bemöta precisionsvapen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-11
Rapportnummer: (FOA-R--97-00438-240)
Nyckelord precisionsvapen, sårbarhet, infrastruktur, civilt försvar, 12
Sammanfattning Civila objekt som broar eller kraftverk utformas sällan för att möta precisionsvapen. Det skydd som viktiga civila objekt idag förses med kan bara delvis ge skydd mot sådana vapen. Kostnadseffektiviteten hos precisionsvapen i förhållande till ostyrda vapen kan mot bakgrund av den civila datorutvecklingen bli allt gynnsammare. Det finns därför incitament för många länder att utveckla eller köpa precisionsvapen. Ballistiska robotar av precisionskvalitet och kryssningsrobotar kan sättas in av en angripare som första stridsenheter i ett krig. Det skulle kunna orsaka kollaps i ett antal infrastrukturella system och allvarligt försvåra försvarsmaktens mobilisering. Kryssningsrobotar kan eventuellt sättas in mot Sverige redan i samband med att vi överväger att delta i en internationell insats. Skyddet för särskilt krigsviktiga objekt behöver därför ses över. Större knutpunkter m m inom ledning, telekommunikationer, elförsörjning, rundradio samt transporter behöver ha förmåga att, så att säga, ta upp duellen med anflygande precisionsvapen. Skyddsutvecklingen bör ske i samverkan mellan det civila försvaret och försvarsmakten.
Abstract Bridges, power plants and other civilian objects are rarely designed with a capacity to repel precision guided weapons. The protection given today to important civilian objects can only partly serve as protection against these weapons. Precision guided weapons tend to become more cost-effective as compared to non-precision weapons considering the civil computer development. Many countries may therefore have an incentive to develop or buy precision guided weapons. Ballistic missiles of a precision character and cruise missiles may be the first kinds of weapons used by an enemy in an armed conflict. This might cause a break-down in a number of infrastructural systems and might severely hamper the mobilisation of our armed forces. Cruise missiles could possibly be used against Sweden even in a non-war situation. A risk might arise in case our country should consider joining an international operation. With regard to the rising threat from precision guided weapons, the protection of civilian objects of prime importance to Swedens total defence is in need of a revision. Major nodal points etc. within the infrastructural systems of command, telecommunications, power supply, radio broadcasting and transportation need the capacity to, so to speak, take on the duel with incoming precision guided weapons. The development of protective measures should be carried out jointly between the civil and military sides of our total defence system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182