Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

"Verktygslåda" för värdering av vapenverkan i sjömål - en förstudie.

Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Marjorie
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00443-313)
Nyckelord Datormodeller, Värdering, Vapenverkan, Fartyg
Sammanfattning Inom projektet har pågått arbete för att ta fram ett integrerat, flexibelt och lätthanterligt system för att belysa och beräkna vapenverkan i sjömål. Grundidén är att skapa en "verktygslåda" där man enkelt skall kunna utnyttja befintliga verkansprogram tillsammans med kommersiella analysverktyg med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt. Rapporten redovisar tankarna bakom verktygslådan, arbetsläget, framtiden samt några likartade projekt.
Abstract Within the project work has started to develop an integrated, flexible and userfriendly system to evaluate weapon effect in ships. The basic idea is to develop a "toolbox" with a graphical user interface which should make it easy to use existing damage assessment models together with commercial analysis programs. The report presents the thoughts behind the toolbox, work status, the future and some similar projects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182