Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Wideband radio channel modelling - a literature survey.

Wideband radio channel modelling - a literature survey. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wik Anna
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-02
Rapportnummer: (FOA-R--97-00446-504)
Nyckelord VHF, UHF, wideband channel modelling, Bello, Turin, Dersch, Parsons, Hall, bredbandig kanalmodellering
Sammanfattning Traditionellt sett har det svenska försvaret mest använt smalbandiga system på relativt låga frekvenser, men med den snabba utveckling som skett inom bland annat mobiltelefonin, undersöker man nu möjligheten att även inom försvaret använda högre frekvenser och bredare frekvensband. De flesta sådana system är fortfarande på forskningsstadiet, varför man behöver en simuleringsmodell för att utvärdera kanalens inverkan på systemprestanda. Ett flertal kanalmodeller existerar redan, framförallt inom den civila mobiltelefonimarknaden, och i denna rapport presenteras fem huvudspår: Bellos, Turins, Parsons, Derschs och HUTs kanalodeller. Det första huvudspåret är Bellos, vars kanalmodell är den mest fundamentala inom området. Den ger oss matematiska redskap för att behandla en kanal. Det andra huvudspåret är Turins, men egentligen är både Bellos och Turins modeller smalbandiga och gäller bara under korta tidsintervall. De används dock även för andra kanaler. Parsons modell är en metod att göra kanalmodellen giltig i större intervall genom att beskriva parameterarnas variation. Derschs modell bygger däremot på bredbandiga antaganden och borde därför kunna användas för mycket bredbandiga kanaler. Denna kanalmodell är också den som lättast översätts till en verklig omgivning. Slutligen redovisas HUTs metod där inspelade data används. Detta ger en realistisk kanalmodell, men är tyvärr en beräkningskrävande metod. Denna rapport sammanfattar de olika kanalmodellerna och antagandena de är byggda på. Vilken kanalmodell som sedan skall användas vid en simulering beror helt på användningsområdet, vilket diskuteras i det sista kapitlet.
Abstract Traditional military radio systems in the Swedish defence are narrowband and operate in a relatively low frequency band, but in recent years there has been a growing interest in systems using wider bandwidths and higher frequencies. Most of these systems still remain in the research stage and therefore is a statistical channel model needed to simulate their performance on a computer. Today, some channel models exist, especially for civil mobile radio systems, and five of these models are studied in this report. The first of these five models is Bello´s model. His article has become fundamental in the area of channel modelling as he provides the mathematical tools that are vital to describe a channel. Both his and Turin´s channel models are only valid for narrowband channels and for short time channel model into a wideband channel model valid for longer time periods by investigating how the parameters vary. The fourth model is made by Dersch and has another approach as he starts with the assumption that the channel is infinitely wideband and evaluates the results of making it more narrowband. The last model is a deterministic channel model, where recordings of different channels are used to simulate a channel on a computer. This produces a realistic channel, but it requires a fast computer with lots of memory. This report presents a summary of these five approaches and specifies their assumptions. All of these models have their advantages and drawbacks, which are discussed in the last chapter. The final conclusion must be that what channel model to chose for a specific project, depends entirely on the system being simulated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182