Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil beredskap i Norden.

Civil beredskap i Norden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Widén Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 124
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-07
Rapportnummer: (FOA-R--97-00454-240)
Nyckelord civil beredskap, säkerhetspolitik, försvarspolitik, totalförsvar, hotbilder, Sverige, 12, Danmark, Finland, Island, Norge
Sammanfattning Studien är en kartläggning av den civila beredskapen i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Förutom ett avslutande kapitel, där jämförelser görs mellan de olika länderna, beskrivs varje land för sig. Dessa beskrivningar inleds med en allmän översikt över landets styrelseskick. Därefter behandlas säkerhets- och försvarspolitiken, hotbilder, planeringsförutsättningar samt grundläggande lagstiftning. Sedan följer studiens kärnpunkt som är en beskrivning av totalförsvarets olika delar och då framförallt den civila delen. Varje lands avsnitt avslutas med landets utvecklingstendenser. Som en bakgrund och allmän orientering inleds rapporten med ett avsnitt om några gemensamma utgångspunkter för de nordiska länderna, framförallt vad gäller säkerhetspolitiken.
Abstract The study deals with civil preparedness in Sweden, Denmark, Finland, Iceland and Norway. With the exception of the last chapter, in which comparisons between the five countries are made, the countries are treated separately. For each country there is first a brief outline of the country´s form of government. Then comes a description of its defence and security policy, threat-scenarios, planning-premises and basic relevant legislation. This is followed by the main focus of the study which is an account of the country´s total defence with emphasis on the civilian part. The chapter for each country ends with a review on what changes can be seen in the near future as regards civil preparedness. As a background and for general information the first chapter of the report gives an account of the security policy situation in northern Europe.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182