Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil beredskap i Belgien, Frankrike, Polen och Storbritannien.

Civil beredskap i Belgien, Frankrike, Polen och Storbritannien. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Widén Staffan, Lau-Eriksson Annmari, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-08
Rapportnummer: (FOA-R--97-00455-240)
Nyckelord Civil beredskap, säkerhetspolitik, försvarspolitik, totalförsvar, hotbilder, Belgien, 12, Frankrike, Polen, Storbritannien
Sammanfattning Studien är en kartläggning av den civila beredskapen i de fyra nämnda länderna. Förutom ett avslutande kapitel, där jämförelser görs mellan de olika länderna och med Sverige, beskrivs varje land för sig. Dessa beskrivningar inleds med en allmän översikt över landets styrelseskick. Därefter behandlas säkerhets- och försvarspolitiken, hotbilder, planeringsförutsättningar samt grundläggande lagstiftning. Sedan följer studiens kärnpunkt som är en beskrivning av totalförsvarets olika delar och då framförallt den civila delen. Varje lands avsnitt avslutas med landets utvecklingstendenser. Som en bakgrund och allmän orientering inleds rapporten med ett avsnitt om säkerhetspolitiken i Europa samt ett avsnitt om den civila beredskapen inom NATO och EU.
Abstract The study deals with civil preparedness in the countries mentioned above. With the exception of the last chapter, in which comparisons between the four countries as well as with Sweden are made, the four countries are treated separately. For each country there is first a brief outline of the country´s form of government. Then comes a description of its defence and security policy, threat-scenarios, planning-premises and basic relevant legislation. This is followed by the main focus of the study which is an account of the country´s total defence with emphasis on the civilian part. The chapter for each country ends with a review on what changes can be seen in the near future as regards civil preparedness. As a background and for general information the first chapter of the report gives an account of the security policy situation in Europe and of civil preparedness in NATO and EU.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182