Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besättningens reaktioner i pbv 302 på minsprängningen i Bosnien 1996-01-14. (Rapporten finns översatt till engelska FOA-R--98-00720-310--SE, feb 1998).

Besättningens reaktioner i pbv 302 på minsprängningen i Bosnien 1996-01-14. (Rapporten finns översatt till engelska FOA-R--98-00720-310--SE, feb 1998). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Medin Andrew, Axelsson Håkan, Suneson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-30
Rapportnummer: (FOA-R--97-00458-310)
Nyckelord Pansarbandvagn, mina, stötvågsverkan, mänskliga reaktioner, hälbensfrakturer, intervjuer, APC, mine blast, shock wave, human reactions, calcaneus fracture, interview
Sammanfattning I januari 1996 inträffade en olycka i Bosnien då en svensk pansarbandvagn (pbv 302A) körde på en stridsvagnsmina. I pansarbandvagnen färdades nio personer. Två av soldaterna skadades så allvarligt att de måste amputera underben. Den ene av dem kastades också ut ur vagnen medförande förvärrande kastskador. Ytterligare tre drabbades av hälbensfrakturer. Vagnen blev köroduglig då bland annat det vänstra bandet slets av och bottenplåten deformerades. Personalen i vagnen har intervjuats med syfte att dokumentera hur de reagerade på olika verkansformer. Den helt dominerade verkansformen var stötvågen som via vagnen överfördes till soldaternas fötter. Alla i vagnen förstod först inte vad som hade hänt. Inte någon hörde detonationen från sprängladdningen på 6,5 kg trotyl i minan, utan kopplar det till att ha kört på en sten eller stubbe. Ingen blev dock opåverkad av detonationen och stötvågsutbredningen i såväl luften som överförd genom vagnen. Vid den traumatiska minsprängningen uppstod, utöver benfrakturerna, kaos med förvirring och olika grad av vakenhet till medvetslöshet. Minan överförde vid detonationen till pansarbandvagnen kraftiga stötvågor, som dels innebar höga accelerationer under mycket kort tid och liten förflyttning, dels en deformation av bottenplåten med hög initial hastighet. Därefter fick hela vagnen en hastighet uppåt. Frakturerna på fötterna och underbenen orsakades troligast av den kraftiga initiala accelerationen och deformationen av golvet inne i vagnen. Vagnens beräknade vertikala hastighet räcker ej för att orsaka dessa skador.
Abstract During patrol by a Swedish armored personnel carrier in Bosnia 1996, a 6.7 kg anti-tank mine detonated under the rear part of the vehicle. Five of six soldiers in the back standing on the floor were injured, two of them seriously with amputated lower legs. One of these two was also thrown out of the vehicle making his injuries more severe when impacting on the ground. The three man crew in the forward part were not injured. Their first thought was that they had hit a big rock or a stump but within a minute or so they realized that there had been a mine blast. Some of the soldiers became dizzy, reacted with temporary paralysis and one became unconcious. They all claimed that they never heard the blast wave despite the 6.5 kg TNT charge detonated only a few meters from them. Some of the soldiers sensed a heavy pressure load on their bodies. The sensation not hearing the blast can be attributed to shock effect on the central nervous system caused by the shock wave transmitted faster through the steel body of the APC and the human body than the shock wave in air.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182