Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktuell information om utvecklingen inom alternativa metoder och djuranvändning i vetenskaplig forskning. Rapport från "The Second World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Utrecht, Holland, oktober 1996.

Abstract The purpose of this report is to give information of the state of the art in animal use and alternative methods from the Second World Congress on Alternatives and Animal Use in The Life Sciences, Utrecht, Holland, October 1996. The report discusses some of the conceptions in animal use and alternative methods. Several Internet addresses leading to databanks concerning these questions are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182