Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A thermochemical investigation of potential new high performance gun propellants.

A thermochemical investigation of potential new high performance gun propellants. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wingborg Niklas, Carlson Magnus U, Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-29
Rapportnummer: (FOA-R--97-00460-310)
Nyckelord Termokemiska beräkningar, Energetiska material, ADN, Kanonkrut, Arbetsvärde, Oxidator, Bindemedel
Sammanfattning Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna att med tillgängliga komponenter framställa kanonkrut med betydligt högre prestanda än dagens. En termokemisk undersökning visar att det är möjligt att nå ett arbetsvärde på över 1300 kJ/kg för ett realiserbart kanonkrut. Detta är en ökning med 20% mot dagens kanonkrut och medför, termokemiskt, att det är möjligt att öka utskjutningshastigheten med upp till 5% samttidigt som man minskar den totala krutmassan med 10%. De bindemedel som ansetts vara av intresse i denna studie är GAP, PolyNIMMO (blandat med mjukningsmedlet butyl-NENA), HTPB och EVA. Det visar sig dock att dessa bindemedel, termokemiskt, skiljer sig väldigt lite åt då de blandas med en oxidator. Något som dock skiljer dem åt är volymprocenten oxidator i blandningen. Denna parameter är mycket viktig då man skall tillverka krut. Resultatet från denna undersökning pekar på att GAP och PolyNIMMO lämpar sig bäst för våra tillämpningar. Ur energetisk synvinkel är CL-20 bäst lämpad som oxidator tätt följd av ADN. Kostnaden för CL-20 är dock betydligt högre än den för ADN. ADN ter sig därför ur denna synvinkel vara det mest gynnsamma oxidationsmedlet.
Abstract Thermochemical calculations show that it is possible to increase the impetus to approximately 1310 kJ/kg without exceeding a temperature of 3500 K. This is 15 to 20% higher than the best gun propellants available today. This higher impetus can be used to increase the muzzle velocity of a gun by 2-5% and at the same time decrease the mass of the propellant by 10%. The binders considered in this study GAP, polyNIMMO plastisized with butyl-NENA, HTPB and EVA give approximately the same impetus, but at different volume % of oxidizer. It will be considerably easier to process propellants based on GAP and polyNIMMO, since they require far less solid loading at the same impetus. From energetic and processing point of view, CL-20 is the preferred oxidizer followed by ADN, TNAZ and HMX. The cost for CL-20 is much higher than for ADN. This makes ADN the preferable oxidizer for propellants.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182