Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Probleminventering och idéer till metod för prövning av funktioner inom fördelning - brigad - bataljon.

Probleminventering och idéer till metod för prövning av funktioner inom fördelning - brigad - bataljon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmlin Ralf, Fischer Georg, Kylesten Birgitta, Modéer Björn, Unge Wilhelm
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-26
Rapportnummer: (FOA-R--97-00462-201)
Nyckelord prövning, ledning, underrättelsetjänst, fördelning, brigad, bataljon
Sammanfattning Rapporten redovisar idéer till prövningsmetod för funktionen ledning inom ramen för fördelning - brigad - bataljon med behövlig koppling till funktionen underrättelsetjänst. De erfarenheter projektgruppen har från försök med metoder och tekniker för registrering och mätning inom ramen för prövningsmetodiken är positiva. Det kvarstår dock ett fortsatt utvecklingsarbete av både mättekniska detaljer och den övergripande prövningsmetodiken för att prövningar skall kunna genomföras.
Abstract The report presents ideas for a test and assessment methodology focused on the quality and effectiveness of command & control and intelligence in the sphere of division - brigade - battalion. The experiences the project team has gathered from experiments with methods and techniques for registration and measurements, within the framework of a general assessment methodology, have been positive. However, to be put in practice both the general assessment methodology and the methods/techniques for registration/measurements have to be further developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182