Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimentell undersökning av stötvågsutbredning i berg, samt jämförelse med metoder för dimensionering.

Experimentell undersökning av stötvågsutbredning i berg, samt jämförelse med metoder för dimensionering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-13
Rapportnummer: (FOA-R--97-00464-311)
Nyckelord Berganläggningar, Urberg, Kontaktdetonationer, Vapenverkan, Experiment
Sammanfattning Denna rapporten behandlar en experimentell förstudie om stötvågsutbredning i berg. En mindre försöksserie med laddningar upp till 4,1 kg och med skalat avstånd mellan 1,4 och 5,5 m/kg1/3 har genomförts vid FOA. Rapporten innehåller även en genomgång av ett par metoder för att bestämma ungefärlig nivå på vibrationer i berg vid vapenverkan av konventionella vapen. Förstudien visar att det med den använda metoden är möjligt att mäta accelerationer i berg med magnituder på 10 000 m/s2. Detta är erfarenheter som kan utnyttjas för framtida försök vid mätning av stötvågsutbredning i berg. Vid jämförelse med den svenska fortifikationshandboken, FortH 2, visade det sig att denna gav betydligt högre dimensionerande värden än vad som uppmättes vid experimenten. Däremot så gav de semi-empiriska sambanden i artikeln "Enhancement of the prediction of ground shock from penetrating weapons", publicerad av Drake, J.L., Smith, E.B. och Blouin, S.E. i "Proceedings of the fourth international symposium on the interaction of non-nuclear munitions with structures (volume 2)" från 1989, bra överensstämmelse med uppmätta värden från försöken. Fortsatta experiment och jämförelser behövs för att ge bättre underlag för dimensionering av berganläggningar utsatta för vapenverkan. Detta framtida arbete kan leda till nya anvisningar för beräkningar av stötvågsutbredning i berg i FortH 2.
Abstract This report presents an experimental pre-study regarding ground shock in hard rock. A small experimental series with charges up to 4.1 kg and scaled distances between 1.4 and 5.5 m/kg1/3 has been performed at FOA. The report also contains a comparison with values calculated with semi-emperical equations for prediction of ground shock. This pre-study shows that with the used method it is possible to measure accelerations up to 10,000 m/s2. This experience can be used in future experiments regarding ground shock in hard rock. The comparison between measured ground shock and the Swedish fortification handbook, FortH 2, showed that this handbook gave higher values than that was recorded in the experiments. The semi-empirical equations in the article "Enhancement of the prediction of ground shock from penetrating weapons", published by Drake, J.L., Smith, E.B. and Blouin, S.E. in "Proceedings of the fourth international symposium on the interaction of non-nuclear munitions with structures /volume 2)" from 1989, showed good agreement with the measured ground shock from the experiments. Further experiments and comparison with the used equations are necessary to give a good prediction of ground shock in hard rock from conventional weapons. Future work can results in a revision of the design criteria in FortH 2 for underground fortifications in hard rock.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182